Publicitat on i off a les fires. Canals, Missatges i Estratègies

Resum de la ponència realitzada el 22/11/18 al 25è Congrés de Fires de Catalunya celebrat a Tortosa Conceptes Clau Parlem de 3 conceptes clau: Estratègia: com fem una fira? Quina finalitat volem aconseguir amb ella? És molt important poder definir una estratègia a curt-mig plaç i una estratègia a llarg termini amb cada una de les fires i esdeveniments que estem treballant. Ens ajudarà a definir els objectius, el pla

Los micro-momentos de Google: instantes para las marcas

El gigante Google vuelve a hacer una apuesta por sacar aún más rendimiento a las búsquedas que los usuarios hacen en su página y por lo tanto, obtener un mayor beneficio para las marcas que apuesten. Lo que ha bautizado como Micro-Momentos es aquella necesidad urgente e instantánea que tiene un usuario en un determinado momento y que le hacer ir en buscar de su dispositivo móvil para una respuesta. Una respuesta que tiene

L’Anàlisi DAFO 2.0

Un dels elements imprescindibles a l’hora de realitzar una campanya de màrqueting és la creació d’un DAFO. De la mateixa manera passa quan dissenyem una estratègia 2.0. No per ser un canal diferent de comunicació hem de passar per alt aquesta investigació. Un DAFO (sigles de Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) és un quadre il·lustratiu que reflexa el context competitiu de l’empresa des de la vessant interna i des de