Anàlisi Estratègic – Les Forces Competitives

Per parlar d’Anàlisi Estratègic hem de fer referència a 4 elements importants: a. L’anàlisi Competitiu és un procés que consisteix en relacionar a l’empresa amb el seu entorn i que és la base sobre la que es dissenyarà l’estratègia empresarial. Per donar la idea exacte de la importància de l’anàlisi competitiu hem de referir-nos al procés de planificació de l‘estratègia comercial, el qual respon a 3 preguntes clau: On estem? Seguir leyendo