L’Anàlisi DAFO 2.0

Un dels elements imprescindibles a l’hora de realitzar una campanya de màrqueting és la creació d’un DAFO. De la mateixa manera passa quan dissenyem una estratègia 2.0. No per ser un canal diferent de comunicació hem de passar per alt aquesta investigació. Un DAFO (sigles de Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) és un quadre il·lustratiu que reflexa el context competitiu de l’empresa des de la vessant interna i des de