Punts clau per informar sobre un esdeveniment

Quan fem un esdeveniment tenim clar que hem de comunicar-ho, però de vegades no sabem ben bé com fer-ho. És important tenir definides unes pautes bàsiques per així aconseguir una difusió més àmplia i de major qualitat. missatge esdeveniment

Quins objectius té la comunicació d’un esdeveniment?

–          Distribuir dades i idees per a que arribin als clients actuals, potencials o futurs.

–          Informar del nou esdeveniment.

–          Facilitar la comunicació entre l’esdeveniment i el públic.

–          Crear una imatge de marca: de l’esdeveniment i de l’organitzador

–          Ajudar a la introducció de l’esdeveniment en el mercat o sector pertinent.

I per fer això, què hem de tenir clar?

–          Quina idea volem comunicar?

–          Com ha de ser el missatge?

–          Qui ha de rebre aquest missatge?

–          Quina imatge volem transmetre?

–          Quin pressupost tenim per destinar a la comunicació?

–          Com hem d’enviar el missatge? Canals?

–          Com controlar el procés de comunicació? Eines?

–          Com avaluarem els resultats de la nostra comunicació? Anàlisi?

I que ha de contenir aquest missatge?

El missatge ha de partir de la personalitat i el posicionament de l’esdeveniment, els objectius fixats i el públic objectiu al qual ens dirigim. Per tant, és important que contingui:

–          Un benefici clau pel consumidor. Perquè ha d’assistir a l’esdeveniment?

–          Recolzament. Una raó per a que el consumidor cregui en el benefici.

–          Estil. Ha de seguir la línia de comunicació i publicitat per a que no hi hagi missatges duplicats o diferents que puguin provocar confusió.

Quan tinguem elaborades les respostes a aquest ítems clau, podrem començar a comunicar i fer-ne difusió del nostre esdeveniment, sense por de fer-ho malament perquè ho tenim tot especificat, sabem el que volem i com ho volem fer i tenim un missatge únic que defineix la personalitat del nostre esdeveniment.

2 comentarios sobre “Punts clau per informar sobre un esdeveniment

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *