L’Anàlisi DAFO 2.0

Un dels elements imprescindibles a l’hora de realitzar una campanya de màrqueting és la creació d’un DAFO. De la mateixa manera passa quan dissenyem una estratègia 2.0. No per ser un canal diferent de comunicació hem de passar per alt aquesta investigació.

Un DAFO (sigles de Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) és un quadre il·lustratiu que reflexa el context competitiu de l’empresa des de la vessant interna i des de la vessant externa. En termes de 2.0 l’única diferència que podem trobar és que els ítems dintre de cada context aniran orientats al món digital i no tant a l’offline, tot i que s’hauran de compaginar ambdós.

Per tant, per una banda, la vessant interna compren els punts forts i els punts febles de l’empresa:

– Punts forts: són capacitats, recursos, posicions arribades i, conseqüentment, avantatges que té l’empresa.

Exemple: experiència en el sector, especialització de productes, certificacions de seguretat online, serveis B2C o B2B, facilitat de pagament online segures, serveis de enviament de productes…

– Punts febles: són aspectes que delimiten o redueixen la capacitat de desenvolupament efectiu de l’estratègia de l’empresa.

Exemple: empresa no present en xarxes socials, no comunicació online, falta de seguiment i anàlisis de les actuacions a la web…

Per altra banda, la vessant externa compren les oportunitats i les amenaces de l’empresa:

– Oportunitats: és tot allò que pugui suposar una avantatge competitiva per a l’empresa o ser una possibilitat per millorar la seva rendibilitat.

Exemple: exclusivitat d’un producte o servei en un segment concret, venda online de productes especialitzats que generalment es comercialitzen offline, exportacions a països on no hi ha competència…

– Amenaces: és aquella part de l’entorn que pot impedir la implantació d’una estratègia o reduir la seva efectivitat o els seus ingressos.

Exemple: forta competència a la xarxa, segments de població que encara no estan online, crisi econòmica i social…

L’anàlisi DAFO es representa en un quadre per poder visualitzar millor els ítems de cada variable:

DAFO

Per tant, sigui quin sigui el canal que utilitzem per difondre les nostres comunicacions hem de analitzar detingudament aquestes varibles i aconseguir convertir en el temps les amenaces en oportunitats i els punts febles en punts forts.

3 comentarios en «L’Anàlisi DAFO 2.0»

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.